Achtergrond   Fases   Pers   Reflecties   Meer FYW   nl / en
Essay Maaike EngelenDocumentaire Ali Haselhoef & Inge WillemsOnderzoek Maaike LaauwaertsOnderzoek Michel de Lange & Martijn de WaalOnderzoek Levien Nordeman

Titel: Mediawijsheid en de e-cultuursector

Bron: Virtueel Platform (2007)

Fragment: In 2005 heeft de Raad voor Cultuur het advies Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap uitgebracht. De Raad voor Cultuur benadruk in dit advies het belang van de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mentaliteit op het gebied van mediagebruik. Met dit advies wil de Raad aansluiten bij de veranderde rol die media spelen in de huidige samenleving. Media zijn niet alleen tools maar vormen steeds meer een omgeving. In het advies beschrijft de Raad voor Cultuur dat mediawijsheid voor alle burgers en voor alle sectoren van de samenleving van belang is. Virtueel Platform is daarom begin 2007 een onderzoek gestart met de vraag: Hoe kan mediawijsheid vanuit de e-cultuursector worden vormgegeven?