Achtergrond   Fases   Pers   Reflecties   Meer FYW   nl / en
Essay Maaike EngelenDocumentaire Ali Haselhoef & Inge WillemsOnderzoek Maaike LaauwaertsOnderzoek Michel de Lange & Martijn de WaalOnderzoek Levien Nordeman

Titel: Face Your World: Co-creatie in stedelijk ontwerp

Bron: Ownership in de hybride stad, Virtueel Platform (2012)

Fragment: Face Your World is een langlopend project van kunstenaar Jeanne van Heeswijk in samenwerking met architect Dennis Kaspori. Jongeren en wijkbewoners nemen de taak van stedelijk ontwerper op zich door deel te nemen aan een kunstwerk dat stedelijke ontwikkeling, computertechnologie en creatief denken samenbrengt. De eerste fase van het project ging van start in 2002 in Columbus, Ohio (VS). Kinderen uit arme buurten maakten per bus een tour door verschillende downtown wijken. Ze kregen met computers en digitale camera’s de mogelijkheid om hun eigen materiaal te uploaden naar een 3D computeromgeving, de Interactor, waar zij met andere gebruikers konden samenwerken en onderhandelen over de vormgeving van hun eigen leefomgeving. De resultaten werden op schermen in de publieke ruimte bij bushaltes getoond. De tweede versie van het project vond plaats in Amsterdam (2005) en een derde in Rotterdam (2006).